2017-06-02

Fortsatt positiv utveckling för Lantmännen i första tertialet

Lantmännens resultat efter finansiella poster för första tertialet 2017 uppgår till 354 MSEK – att jämföra med 304 MSEK för samma period föregående år.

Tertialrapport-1-2017Delårsrapport T1 2017 – Lantmännen fortsätter att utvecklas positivt. Vi har ett starkt momentum i våra affärer, och den goda intjäningsnivån från förra året har bibehållits, säger Per Olof Nyman, Lantmännens vd och koncernchef.

Division Energi, där Agroetanol ingår, har markant förbättrat sitt rörelseresultat jämfört med föregående år: 141 MSEK (84 MSEK). Ökningen beror främst på ett högre resultat i Lantmännen Agroetanol, som framgångsrikt fortsätter att utveckla export av etanol med hög klimatprestanda och försäljning av hållbara, högförädlade produkter.

Läs vidare på lantmannen.com

Dela:  
 
Tipsa en vän
Din kommentar har skickats. Ett fel inträffade. Försök igen senare Stäng
Kontakta oss
Ditt meddelande har skickats Ett fel inträffade. Försök igen senare Stäng