Sveriges hållbaraste
biodrivmedel

Framtidens transportsektor ska vara fossilfri – det är vi i Sverige överens om. För att nå målet krävs smartare transporter och effektivare fordon. Men framförallt, nya drivmedel som kan ersätta bensin och diesel.

Det finns många biodrivmedel på marknaden idag, och fler är på väg. Alla fossilfria, alla 100% förnybara. Men det räcker inte. Den totala miljöeffekten bestäms av hela processen, från råvara till tankning. Och nu lanserar vi på Lantmännen ett drivmedel för anpassade dieselmotorer med bättre miljöeffekt än något annat biodrivmedel på den svenska marknaden. Skillnaden är inte bara vad vi gör. Utan hur vi gör det.

90% CO2-reduktion 95% bioetanol 100% svenskt

Råvara

Råvaran till Agro Cleanpower 95 kommer från våra ägare, Sveriges bönder. Vi förvandlar vete och annat spannmål till högklassig etanol – och bidrar därmed till ett ansvarsfullt jordbruk och en levande landsbygd.

För varför exportera vårt jordbruksöverskott och importera etanol, när resurserna finns här hos oss? Dessutom tillverkar vi numera en del av vår etanol av restprodukter från livsmedelsindustrin, för att vara ännu mer miljöeffektiva.

Tillverkning

Sveriges största etanolfabrik ligger i Norrköping. Här har vi kapacitet att tillverka 230.000 m3 högklassig etanol om året, nog till att köra över 4.500 stadsbussar. All vår etanol är certifierad enligt ISCC för att uppfylla EUs hållbarhetsdirektiv.

Som en del av Norrköpings unika energikombinat skapar vi mervärde tillsammans med våra grannar. Som spillångan från kraftvärmeverket här intill, som driver vår process. De delar av råvaran som inte blir etanol används som proteinrikt djurfoder och koldioxiden som bildas under tillverkningen säljs som kolsyra. Att ta tillvara alla flöden kallas ofta att optimera resursutnyttjandet. Vi kallar det rent bondförnuft.

Distribution

Med produktionsanläggning i Norrköping och depå i Gävle finns vi alltid nära våra kunder. Vi levererar Agro Cleanpower 95 som färdigt bränsle till bussoperatörer och lastbilsåkerier.

Tack vare storskalig tillverkning och effektiv distribution kan vi hjälpa våra kunder att börja arbeta för en fossilfri transportsektor redan idag. För som vi alla vet - det går inte att fylla tanken med framtidsvisioner.

Användning

Som alla biodrivmedel orsakar Agro Cleanpower 95 inget nettotillskott av koldioxid vid förbränning. Dessutom minskas utsläppen av kolmonoxid och farliga partiklar, en viktig faktor för en hälsosammare stadsmiljö.

I hela processen från åker till tank resulterar användningen av Agro Cleanpower 95 i en garanterad CO2-reduktion på 90%. Det är bättre än något annat biodrivmedel på marknaden. Och långt över EU:s minimikrav för etanol på 35%.

Det är därför vi vågar kalla Agro Cleanpower 95 för Sveriges hållbaraste biodrivmedel.